Видео - 27 август 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Ефективност на структурите от данни" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9Wuzg29o8aY