Видео - 29 август 2014 - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Рекурсия" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c2KTKWz_kAE