Решение на задача "Sudoku" - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Рекурсия" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9AH-Fpf8Y