Видео - 1 септември 2014 - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Алгоритми за сортиране и търсене" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b161AoC1kaw