Видео - 5 август 2013 - Дончо

Видео към лекцията "Web Services Overview" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hBOdGfVs0rk