Видео - Част 2 - 8 август 2013 - Дончо

Видео към лекцията "Архитектура на WebAPI приложение" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=OUrKFtGeTr0