Видео - Unit Testing част 1 - 8 август 2013 - Дончо

Видео към лекцията "Компонентно тестване на уеб услуги" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QfoGTVR1Gxk