Видео - 3 септември 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Комбинаторни алгоритми" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QNBHjnSHF2E