Видео - 5 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Динамично оптимиране" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oSLtLD_7uPQ