Видео - 9 септември 2014 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lSutQn806ho