Видео - 9 септември 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Web Services Overview" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b_pRzEa3DD0