Видео - 9 септември 2014 - Ники

Видео към лекцията "Графи и алгоритми върху графи" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VKYxN5pVmC4