Видео - 10 септември 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "ASP.NET Web API" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ykGTxTNYizU