Видео - Ники

Видео към лекцията "Windows Communication Foundation (WCF)" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6UKJqgnJleE