Видео - 24.01.2013 - Николай Димитров

Видео към лекцията "Креативност (творческо мислене)" от курса Умения за работа с хора.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-alLLOUz3ac&feature=share&list=PLF4lVL1sPDSlpg7jzkHQ7fGOsvfAzFBKw