Видео - 10 септември 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Методология на решаването на задачи" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KlXFf7Clcnw