Видео - 11 септември 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Достъпване на услуги със C#" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Z0qw8RmBGzc