Видео - 12 септември 2014 - Ники и Ивайло

Видео към лекцията "Архитектура на WebAPI приложение" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=95nAYeoU-40