Видео - 23 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Custom testing framework" от курса Семинар "Reflection".
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c7sGPnpJd2o