Видео - 5 ноември 2013 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Reflection and Serialization with Reflection" от курса Семинар "Reflection".
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7aXurMWeAa4