Изпит 2013 - Задача "Recover Message" - Иво

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sFVIUn1LPiQ