Видео - 16 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Компонентно тестване на уеб услуги" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Cx6QVs0a4OI