Видео - 18 септември 2014 - Евлоги и Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса Уеб услуги и cloud - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=WCJzeTs06qU