Плейлист с видеа от курса през 2013 г.

Видео към лекцията "Ресурси" от курса Хибридни мобилни приложения - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bkd3xqdW47g&list=PLF4lVL1sPDSmBIdWfoNrrsjfkwLWnDrIg