Плейлист с видеа от курса

Видео към лекцията "Ресурси" от курса Хибридни мобилни приложения - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HC2x3okgC2Y&list=PLF4lVL1sPDSnwLFGv9bBLwxkQjBI5cKU4