Видео - 24 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Представяне на Apache Cordova за създаване на хибридни приложения" от курса Хибридни мобилни приложения - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HC2x3okgC2Y