Видео - 25 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Инструменти за разработка на мобилни приложения с Apache Cordova" от курса Хибридни мобилни приложения - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U_0jT9GANNI