Видео - 9 октомври 2013 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Създаване на приложения Apache Cordova - Демонстрация на живо" от курса Хибридни мобилни приложения - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AqoWt_UQERY