Видео - 26 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Използване на APIs на устройството (Connection, Contacts, File System, etc..)" от курса Хибридни мобилни приложения - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nI4g0CygCbc