Видео - 25 септември 2014 - Павел Колев

Видео към лекцията "Хибридни приложения с AppBuilder" от курса Хибридни мобилни приложения - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wQVe5eBzLyI