Видео - 26 септември 2014 - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Създаване на приложения Apache Cordova - Демонстрация на живо" от курса Хибридни мобилни приложения - септември 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WeIhbfxOWvk