Видео - 25 януари 2013 - Жеков

Видео към лекцията "Динамични стилове със SASS" от курса CSS стилизиране - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=4k8_VBhxsdc