Видео - 14 октомври 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Въведение в програмирането" от курса Октомври 2014 - Въведение в C#.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=pEnSt6x1kJA