Видео - 14 октомври 2014 - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Примитивни типове данни" от курса Октомври 2014 - Въведение в C#.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=VXJ28144U4U