Видео - 14 октомври 2014 - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Оператори и изрази" от курса Октомври 2014 - Въведение в C#.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=j0C3IjBQt-0