Видео - 15 октомври 2014 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в ASP.NET" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aJAGR-HTpgU