Видео - 15 октомври 2014 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=djq8uLN5gBk