Видео - 16 октомври 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Свързване на данни (Data Binding) и Data контроли" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j0O8uPo4iLY