Видео - 20 октомври 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Data source контроли и model binding" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7SdchRQdPD8