Видео - 21 октомври 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Сесии и управление на състоянието" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UQ2AOxx5um0