Видео - 16 октомври 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Методи" от курса Октомври 2014 - Въведение в C#.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wotHAAfzYUo