Видео - 22 октомври 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Контроли за валидация" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=o2kJwMHQIO4