Видео - 16 септември 2013 - Ивайло

Видео към лекцията "File Upload в ASP.NET и Телерик контроли за Upload" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=reP5z_WyGMw