Видео - Ники Димитров - 31.01.2013

Видео към лекцията "Решаване на проблеми" от курса Умения за работа с хора.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=DBXet_oJ1u4&list=PLF4lVL1sPDSlTEU-2BRH8VEh6_3uNWAvZ