Видео - 27 октомври 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Потребителски контроли (ASCX controls)" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vqtH6jZjEc8