Видео - 31 януари 2012 (Демо) - Дончо

Видео към лекцията "Динамични стилове с LESS" от курса CSS стилизиране - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=kLnyAZ3n1GM