Видео - 31 октомври 2014 - Примерно оценяване

Видео към лекцията "Изпит" от курса ASP.NET Web Forms 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mmgU_zEVnHc