Видео - презентационни умения

Видео към лекцията "Презентационни умения" от курса Умения за работа с хора.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=lXO0uB68SC0&list=PLF4lVL1sPDSkbrNGHOY486gquTJH--LkH