Видео - 22 ноември 2014 - Ники

Видео към лекцията "ASP.NET 5 (vNext)" от курса Visual Studio 2015 и ASP.NET 5.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ah1m4PjxW34