Видео - 22 ноември 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Visual Studio 2015 - Какво ново?" от курса Visual Studio 2015 и ASP.NET 5.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=w-JyM27zM78